Rusycystyka

9 grudnia 2020

Tematy prac magisterskich z Rusycystyki

Tematy prac magisterskich z Rusycystyki podejmują problematykę metod nauczania języka. bądź koncentrują się na analizie literaturoznawczej. W tym artykule przedstawiamy całą serię ciekawych zagadnień na prace […]
18 grudnia 2020

Tematy prac licencjackich z Rusycystyki

Tematy prac licencjackich z Rusycystyki (Filologii Rosyjskiej) koncentrują często na różnych formach nauczania języka rosyjskiego oraz na analizowaniu rozmaitych motywów literackich W tym artykule przedstawimy, jak […]